Priser

Byggestyring

– for private og erhverv

Indledende arbejde

 • Bygherrens ideer diskuteres (kan det lade sig gøre i forhold til regler og økonomi?)
 • Rådgivning
 • Udarbejdelse af ”blyant” skitser
 • Indledende kontakt til kommune (hvordan stiller kommunen sig?)

9.995 kr.

Detailprojekt

 • Rådgivning
 • Indledende kontakt til rådgivere (arkitekt, ingeniør eller andre)
 • Udarbejdelse af tegninger (myndighedsprojekt)
 • Ansøgning om byggetilladelse
 • Udarbejdelse af detailprojekt (minutiøs beskrivelse af hvad der skal laves)
 • Udarbejdelse af tidsplan
 • Beslutning om fag- eller totalentreprise, og indhentelse af tilbud fra håndværkerne/firmaer

29.995 kr.

Byggefase

 • Rådgivning
 • Byggemøder
 • Al kontakt til udførende firma/håndværkere
 • Opfølgning på kvalitetssikring, og indsamling af dokumentation herpå fra håndværkere
 • Udarbejdelse af detailprojekt (minutiøs beskrivelse af hvad der skal laves)
 • Udarbejdelse af tidsplan (gantt diagram)

  3 % af entreprisesum

  Vælg ydelse og send, så kontakter vi jer om det videre forløb