Indkøbspolitik

Indkøbspolitik hos BIRK.plus

Faglig kvalitet og pris

Vi udvælger samarbejdspartnere og leverandører, hvor vi forventer at få den højeste faglige kvalitet til en rimelig pris. Vi forsøger til gengæld aldrig at presse prisen på ydelserne ned under leverandørens eget omkostningsniveau. Vi ved, at sådanne arbejdsbetingelser går ud over kvaliteten af arbejdet.

På samme måde som vi forventer ordentlighed og anstændighed af vores samarbejdspartnere og leverandører, kan de forvente en fair pris for en høj kvalitet. Vi vurderer løbende kvaliteten af – og priserne for – leverancerne for at sikre, at vi og vores kunder får det bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Arbejdsforhold

Når vi indleder et samarbejde med en samarbejdspartner eller en leverandør, afgiver de erklæring om, at deres organisation overholder gældende overenskomster inden for alle ansættelsesforhold. Herunder løn, arbejdsmiljø og sikkerhed. Vi foretager jævnligt stikprøvekontroller for at sikre os, at alle arbejdsforhold er i orden.

Personlige forhold

Personlige forhold som hæderlighed, ry, tillid og kemi er væsentlige vurderingskriterier, når vi indkøber ydelser. Vores partnere og leverandører er ofte virksomheder, som vi har samarbejdet med over en årrække. Vores samarbejdspartnere og leverandører er troværdige og ordentlige over for os, vores kunder og lejerne.

Vi gennemfører årligt i form af stikprøver tilfredshedsundersøgelser blandt vores kunder, og vi kan konstatere, at både kunder og lejere føler sig godt behandlet.

Forsyningssikkerhed

Vi har udvalgt samarbejdspartnere og leverandører, som har vist sig ikke alene at yde en høj kvalitet, men også at prioritere BIRK.plus opgaver højt, så opgaverne udføres og afsluttes til tiden. BIRK.plus lægger mange opgaver hos vores betroede samarbejdspartnere og leverandører, og samarbejdspartnerne og leverandørerne strækker sig langt for at overholde de deadlines, vi sætter for arbejdet.