Køber-

rådgivning

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Vi kan hjælpe med berigtigelse og tinglysning af alle typer ejendomshandler.

For nemt at kunne vælge den ydelse, du har behov for, har vi opdelt vores køberrådgivning i 3 grupper:

  • Alt-i-én boligpakke
  • Lille boligpakke
  • Andre sagstyper

Kort sagt er der almindelige bolighandler, og så alle andre sagstyper.

I almindelige bolighandler skal man tage stilling til, om man har behov for rådgivning om hele handlen herunder indhold i købsaftalen, dokumenter og ejendommen som helhed. Er det tilfældet, vælges Alt-i-én boligpakke.

Har man kun behov for udfærdigelse af skøde og refusionsopgørelse, vælges den Lille boligpakke.

Er der tale om alle andre sager vælges Andre sagstyper, men vi har i den forbindelse behov for at høre mere om den konkrete sag, for at kunne sige, hvad der skal til for at løse sagen.

Hvem kan berigtige

Der er ingen krav til, at man skal være advokat eller ejendomsmægler for at berigtige en ejendomshandel, så hvis man ved, hvordan det skal gøres, kan alle sådan set berigtige en ejendomshandel.

Fortrydelse

Når handelen er indgået med forbehold om vores godkendelse (typisk 5 dages forbehold), gennemgår vi alle ejendommens dokumenter og forhold, og vi forklarer hvad de forskellige dokumenter og indholdet heri har af konsekvenser for dig som køber.

Hvis der viser sig så alvorlige forhold i ejendommens dokumenter eller forhold i øvrigt, at du som køber ikke ønsker at gennemføre handelen kan vi, uden du får udgifter til sælger eller ejendomsmægleren, meddele at vi som rådgiver ikke kan godkende handelen. Derefter er du frit stillet.

Hvis du derimod vælger at benytte fortrydelsesretten i købsaftalen, vil det koste dig en godtgørelse på 1 % af købesummen til sælger.

De 12 vigtigste trin i en bolighandel

Har du læst gennemgangen af de 12 vigtigste trin i en bolighandel? Hvis ikke kan du læse eller downloade dokumentet her.

Ejendomsmæglere og køberrådgivning

Som køberrådgiver er vi din rådgiver – ingen andens. Punktum. Vi varetager altså KUN dine interesser i handelen.

Ejendomsmægleren er sælgers rådgiver, og varetager sælgers interesser. Det er faktisk ulovligt hvis ejendomsmægleren varetager både sælger og købers interesser i samme ejendomshandel. Dette gælder også hvis ejendomsmægleren tilbyder køber gratis køberrådgivning, eller kun tilbyder at lave skøde og refusionsopgørelse.

Ejendomsmæglerfirmaer kan selvfølgelig sagtens yde køberrådgivning, men så kan de ikke samtidig også medvirke ved salget af ejendommen.

Ansvars-

forsikring

Vi arbejder seriøst med at varetage vores kunders behov, og vores rådgivning og sagsbehandling er derfor også fuldt ansvarsforsikret hos Topdanmark og CNA Hardy Denmark.