Behandling af

persondata oplysninger (GDPR)

Persondatapolitik hos BIRK.plus

Generelt

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos BIRK.plus.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at købe en ydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services.

Vi kan indhente oplysninger som for eksempel navn, cpr. nr., e-mailadresse, postadresse og telefonnummer.

BIRK.plus indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

  • Besøger vores hjemmeside
  • Interagerer med os via hjemmeside eller andre elektroniske platforme
  • Starter et kundeforhold hos os

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på birk.plus er:

BIRK.plus ApS
Lærkehaven 16
3500 Værløse

Telefonnummer 70 27 20 27
Mailadresse mail@birk.plus
Cvr. nr. (VAT no.) DK40260730

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne kommunikere med dig i forbindelse med levering af produktet eller ydelsen.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 5 år efter, at du har modtaget din ydelse.

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke på nogen måde dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande under nogen form.

Vi har vores hjemmeside hostet hos:

Hovedkontor
one.com Group AB
Carlsgatan 3
211 20 Malmö
Sverige

Kontor i Danmark
one.com
Kalvebod Brygge 24
1560 København V

Organisationsnr.  559205-2400
Cvr. nr. (VAT-no.) SE559205240001

one.com fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside, vil blive opbevaret i one.com’s datacentre.

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores data behandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores data behandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

  • At få adgang til og få rettet eller ændret dine persondata
  • At få slettet dele af eller alle dine persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse mail@birk.plus.